Här kan du läsa om våra garantier


När du köper golv hos Flottegulve.dk, så gäller självklart köplagens bestämmelser. Om det uppdagas synliga fel på produkten eller att något saknas av det du köpt, ska Flottegulve.dk kontaktas och göras uppmärksamma på detta innan varan monteras eller innan användning påbörjas. Efter montering/användning anses varan accepterad av köparen.

Om du upptäcker ett fel eller saknar en vara, ombeds du kontakta oss snarast möjligt, så vi tillsammans kan finna en lösning. Vid en ev. reklamation är det viktigt att felet inte orsakats pga. en felaktig behandling eller användning av varan, och att de gällande bestämmelser vid montering/användning har följts.

Ut över det är det ytterligare garanti på många av våra golv, som står beskrivet nedanför.


Prisgaranti:


När du köper en vara som är märkt med Prisgaranti hos Flottegulve.dk A/S, kan du vara säker på att du handlar till marknadens utannonserade lägsta pris. Har du köpt en vara hos Flottegulve.dk A/S som är märkt med prisgaranti, och finner den samma vara annonserat till ett lägre pris i en annan butik inom 14 dagar efter din beställning, återbetaler vi differensen, du ska endast skicka dokumentation på detta senast 14 dagar efter beställning. Prisgarantin gäller inte för varor, som andra butiker endast erbjuder till nedsatt pris i begränsad tid, öppningserbjudanden eller jubileum, samt för beställningsvaror och från förhandlare utan fysisk butik.


Konstruktionsgaranti:

Vid användning i överensstämmelse med den tillsiktade användningen ges en garanti på själva uppbyggningen/konstruktionen av golvet. Om det upptäcks fel på golvets konstruktion, skal Flottegulve.dk göras uppmärksamma på detta, så vi kan få rätta till felet. Om felet beror på ett fabriksfel, är varan självklart omfattad av den garanti som är gällande för just denna vara. Skador som eventuellt uppstår i förbindelse med felaktig nedläggning, användning och underhållning är inte omfattade av garantin. Optiska skador som bulor, ändring av färg pga. ljusets påverkan eller ändringar som har en årstidsmässig påverkan på golvet, såsom fuktighet och rumstemperatur omfattas inte av konstruktionsgarantin. Ut över det så täcker garantin inte om felet beror på felaktigt underhåll och rengöring.

Är du tveksam på ovanstående, är du alltid välkommen att kontakta oss, så vi tillsammans kan reda ut, vad som gör sig gällande vid just ditt golv.Slitgaranti:

De flesta av våra golv är alla behandlade med en viss form av ytskiktsbehandling. Här ges det allt beroende på golvets typ och till vilket ändamål det skal användas till, garanti mot genomslitning av golvet. Hur många år garantin täcker beror på typ av golv och styrka av detta.

Garantin täcker inte punkt slitage och repor pga. oaktsam användning och underhållning.

Är du tveksam på om garantin täcker och på hur länge den täcker är du alltid välkommen att kontakta oss.


Miljögaranti:

Vi säljer endast  trägolv, som kommer från
FSC och/eller PEFC certificerede producenter.
“Flottegulve har efterhand vuxit sig stora nog, till att vara bland de största
golvfirmor i norden. Det ger förpliktelser! Bland en djungel av certifikat och
välgörande organisationer, har vi valt att endast  köpa in trä och golv
från FSC och/eller PEFC certificerede producenter. Alla plankor och golv du må köpa av
Flottegulve, blir sålt på et bärduktigt grundlag.”