Garanti och reklamationsrätt
Användarvillkor
Orden "garanti" och "reklamationsrtät" används ofta - och i den nya köplagen finns det också en "presumtionsregel", som liknar garantin. Här kommer det lite kort om vad begreppen täcker:

Reklamationsrät: I upp till 2 år kan köparen enligt köplagen klaga till förhandlaren om avaran går sönder. I den gamla köplag hade köparen bara 1 års garanti. Om varan hade ett fel när den blev såld har man rätt till att få en ny vara eller få felet reparerat.

Garanti är en service som ligger utanför köpelagen. Oftast är det ett löfte där den som ger garantin har ansvaret för att varan skall hålla så och så
Presumtionsregel: I den nya köblag är det infört en "presumtionsregel". Det betyder att om köparen upptäcker ett fel på varan innanför de förata 6 månader efter köpet betyder det att felet var där vid köpet. Det skall göra det enklare att byta eller reparera varan om fel upptäcks innanför de första halvår. Om det skal vara ett byte eller en reparation är beroende av hur dyr varan är, hur stort fel det är och hur snabbt den kan repareras.